Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Seznam plánovaných výběrových řízení dle kategorií přístrojů

V tomto článku naleznete aktualizovaný přehled nákupů přístrojového vybavení, které plánují příjemci OP VaVpI realizovat formou výběrových řízení do konce roku 2014.

V příloze naleznete aktualizovaný přehled nákupů přístrojového vybavení, které plánují příjemci OP VaVpI realizovat formou výběrových řízení do konce roku 2014. Ceny přístrojů uvedené v seznamu jsou pouze orientační, slouží primárně k určení bližší specifikace dané technologie a jsou zvoleny příjemcem s ohledem na dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivity při vynakládání veřejných prostředků. Konečná cena je vždy výsledkem výběrového řízení a závisí na finální konfiguraci specifikované příjemcem a aktuální situaci na trhu.

ikona souboruAnotace přístrojů  2014

Odkaz na schválené projekty: odkaz 

Odkaz na probíhající výběrová řízení: odkaz

22.1.2013 9:01:23 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load