Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejné zakázky vyhlášené jinými subjekty

Zde naleznete veřejné zákázky, které jsou vyhlašovány jinými subjekty než je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tato skutečnost vyplývá z Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Pro komunikaci ve věci veřejných zakázek, prosím, používejte e-mailovou adresu: zakazky.opvavpi@msmt.cz.
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load