Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávané v otevřeném řízení dle zákona o veřejných zakázkách a v souladu s Pravidly výběru dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pod názvem: "Rekonstrukce a dostavba areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova - PD pro stavebí povolení, zadání stavby a provádění".

30.6.2009 10:06:16 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load