Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Vypracování dokumentace k získáni finanční podpory na projekt SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: LB - PO3 SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC - změna - podlimitní - Vypracování dokumentace k získáni finanční podpory na projekt SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Prioritní osa: PO3
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Změna probíhajícího VŘ
Název zakázky: Vypracování dokumentace k získáni finanční podpory na projekt SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Zadavatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 
Zadavatel (zkrácený název): LB
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ:  
Termín pro předkládání nabídek: 12.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 28
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: bude upřesněno
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: www.labyrintbohemia.cz, www.centralniadresa.cz
12.1.2010 8:01:03 - aktualizováno 2.2.2010 7:02:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load