Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO ROK 2010.

Předmět emailu: MMV - 0040 RMTVC - zahájení - malého rozsahu - ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO ROK 2010 
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: RMTVC
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0040
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ zahájení
Název zakázky: ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO ROK 2010 
Zadavatel: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Zadavatel (zkrácený název): MMV
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 130 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 24.2.2010
Termín pro předkládání nabídek: 12.3.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 4.2 Výběrové řízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát
Specifikace související zakázky: Příjemce projektu vyhlásil obdobnou zakázku ve 2/2010, součet obou zakázek nepřesáhne 2 mil. Kč
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.mmvyzkum.cz/CZ/rmvtc_verejne_zakazky.html
24.2.2010 1:02:59 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load