Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Celý název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace k projektu InterMediTech Ostrava.

Přesný hypertextový odkaz na místo kde je VZ zveřejněna a kde bude zveřejněny další dokumenty spojené s VZ: http://www.vsb.cz/okruhy/univerzita/uredni-deska/verejne-zakazky.

7.10.2009 8:10:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load