Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Koordinátor BOZP.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UP - 0007 VaVPi - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum - zahájení - malého rozsahu - Koordinátor BOZP
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVPi - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0007
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Koordinátor BOZP
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 3.2.2010
Termín pro předkládání nabídek: 19.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 4.1. projektová dokumentace a příprava projektu
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/verejne-zakazky/
26.1.2010 12:01:05 - aktualizováno 3.2.2010 9:02:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load