Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Zadávání veřejných zakázek pro rok 2010.

Základní informace o zakázce

 

 

 

Projekt:

RMTVC

Prioritní osa:

PO2

Číslo projektu:

0040

Oznámení za účelem:

Informace o zveřejnění / zahájení VŘ

Název zakázky:

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO ROK 2010

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TUO

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

malého rozsahu

Předmět zakázky:

služby

Předpokládaná hodnota zakázky:

300 000 Kč

Zadavatel postupuje podle:

Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

 

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

3.2.2010

Termín pro předkládání nabídek:

19.2.2010

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

15

Dělení zakázky

 

 

 

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ano

Specifikujte položku rozpočtu:

4.2 Výběrové řízení

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát

Specifikace související zakázky:

Partner projektu následně vyhlásí obdobnou, součet obou nepřesáhne 2 mil. Kč

Dokumentace k veřejné zakázce

 

 

 

Dokumentace je zpracována:

Interně zadavatelem

Uveďte název externího zpracovatele:

 

Přiložena kompletní dokumentace:

Ano

Přiložená dokumentace:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://rmtvc.fmmi.vsb.cz/obsah/verejne_zakazky

2.2.2010 1:02:00 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load