Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Techmania - služby spojené s podáním projektové žádosti.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: RTM - PO3 Techmania science center - zahájení - malého rozsahu - Techmania  - služby spojené s podáním projektové žádosti
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Techmania science center
Prioritní osa: PO3
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Techmania  - služby spojené s podáním projektové žádosti
Zadavatel: Regionální technické muzeum o. p.s
Zadavatel (zkrácený název): RTM
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 5.2.2010
Termín pro předkládání nabídek: 22.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: JUDr.Jaroslav Tomášek
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.techmania.cz/clanky.php?key=718 (hlavní strana) http://www.techmania.cz/info.php?mn1=27&mn2=364&inf=gd (menu: o nás, granty/dotace)
5.2.2010 9:02:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load