Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UP - PO4 Dostavba Teoretických ústavů LF UP - zahájení - nadlimitní - Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Dostavba Teoretických ústavů LF UP
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 300 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.12.2009
Termín pro předkládání nabídek: 12.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: inženýrská činnost a TDI
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/verejne-zakazky/
16.12.2009 8:12:23 - aktualizováno 4.1.2010 4:01:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load