Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Projektová a inženýrská činnost v rámci výstavby Centra E2S

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: AÚ AVČR - PO1 Centrum E2S - ex-ante - podlimitní - Projektová a inženýrská činnost v rámci výstavby Centra E2S
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum E2S
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Projektová a inženýrská činnost v rámci výstavby Centra E2S
Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): AÚ AVČR
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 5.500.000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 13.11.2009
Termín pro předkládání nabídek: 30.11.2009
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6.Projektová dokumentace a příprava projektu-investiční
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:  

http://www.asu.cas.cz/news/168_centrum-e2s-verejna-zakazka/

9.11.2009 10:11:30 - aktualizováno 18.11.2009 11:11:01 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load