Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Č. Legií 565, stará část - výkon inženýrské činnosti.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UPa - CZ.1.05/4.1.00/04.0134 Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum - UNIT - ex-ante - podlimitní - Rekonstrukce objektu UPa na nám. Č. Legií 565, stará část - výkon inženýrské činnosti
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum - UNIT
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0134
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Č. Legií 565, stará část - výkon inženýrské činnosti
Zadavatel: Univerzita Pardubice
Zadavatel (zkrácený název): UPa
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 3.2.2010
Termín pro předkládání nabídek: 22.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 02.03 Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
  Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html
4.2.2010 10:02:56 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load