Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: „Novostavba budovy laserového centra ELI v Dolních Břežanech – projektová dokumentace“ - Dodatek č. 1 k SOD

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: ELI
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ .1.05/1.1.00/02.0061
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: „Novostavba budovy laserového centra ELI v Dolních Břežanech – projektová dokumentace“ - Dodatek č. 1 k SOD
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
Zadavatel (zkrácený název): FZÚ AV ČR, v.v.i.
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: do 3,000.000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ:  
Termín pro předkládání nabídek:  
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3.
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.fzu.cz/zakazky-zadane-v-jednacim-rizeni-bez-uverejneni
18.5.2011 4:05:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load