Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zrušení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Výběr administrátora veřejných zakázek.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UHK - 0133 Rozvoj infrastruktury pro výzkum., vzděl., vývoj. a inovační aktivity UHK  - ex-ante - malého rozsahu - Výběr administrátora veřejných zakázek
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Rozvoj infrastruktury pro výzkum., vzděl., vývoj. a inovační aktivity UHK 
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: 0133
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Výběr administrátora veřejných zakázek
Zadavatel: Univerzita Hradec Králové
Zadavatel (zkrácený název): UHK
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 600.000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.1.2010
Termín pro předkládání nabídek: 14.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: RTS, a.s., Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý, zadávání veř. zakázek
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.uhk.cz/uhk -  sekce Veřejné soutěže
23.3.2010 10:03:18 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load