Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zrušení výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Budova G Technické univerzity v Liberci Vybrané projektové práce.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: TUL - PO4 Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie - zrušení - podlimitní - Budova G Technické univerzity v Liberci Vybrané projektové práce
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zrušení výběrového řízení
Název zakázky: Budova G Technické univerzity v Liberci Vybrané projektové práce
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
Zadavatel (zkrácený název): TUL
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 000 000 Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 28.12.2009
Termín pro předkládání nabídek: 13.1.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: www.tul.cz
4.2.2010 9:02:12 - aktualizováno 5.2.2010 9:02:26 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load