Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2264

Přehled vyhlášených zakázek - 2010, 2011

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: ALISI-VZ-18: Zkapalňovač hélia s příslušenstvím

23.12.2011 9:12:28 | přečteno 1241x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: ALISI-VZ-26: Vakuová napařovací aparatura

23.12.2011 9:12:27 | přečteno 1235x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Záchranný archeologický výzkum v zájmovém území ELI a HiLASE

23.12.2011 9:12:24 | přečteno 1206x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: ALISI-VZ-27: Aparatura pro vysokofrekvenční magnetronové naprašování

23.12.2011 9:12:20 | přečteno 1275x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Rozšíření servohydraulického zkušebního systému pro únavové zkoušky leteckých konstrukcí

23.12.2011 9:12:09 | přečteno 1246x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávka přístrojů pro základní analýzy, přípravu a uchování vzorků

23.12.2011 9:12:08 | přečteno 1256x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: VŘ 34: SW pro simulaci pohybů vozidel, plánování křižovatek a kruhových objezdů

21.12.2011 11:12:40 | přečteno 1243x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Auditorské služby

21.12.2011 11:12:29 | přečteno 1186x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Centrifuga

21.12.2011 10:12:59 | přečteno 1147x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: FNUSA-ICRC -  Kapalinový chromatograf

21.12.2011 10:12:42 | přečteno 1243x | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load