Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Dodatečné informace k zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Navigační zařízení pro robotiku

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CVVOZE
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0014
Oznámení za účelem: Změna probíhajícího VŘ
Název zakázky: Navigační zařízení pro robotiku
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 532 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 4.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 4.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 21
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vyzva-k-podani-nabidky-navigacni-zarizeni-pro-robotiku-d50716
1.4.2011 1:04:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load