Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Doplnění informací k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Dodávka předmětů publicity projektů OP VaVpI

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Rozvoj PřF a Rozvoj ZF a FROV
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: 0155 a 0190
Oznámení za účelem: Doplnění informací k VŘ
Název zakázky: Dodávka předmětů publicity projektů OP VaVpI 
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zadavatel (zkrácený název): JU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 98.000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 2.8.2011
Termín pro předkládání nabídek: 18.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 16
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 7.1 Povinná publicita - investice, 7.2 Povinná publicita - neinvestice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát
Specifikace související zakázky: Dodávka předmětů publicity CENAKVA (OP VaVpI), CZ.1.05/2.1.00/01.0024
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://vz.jcu.cz/aktualni-verejne-zakazky/zakazky-maleho-rozsahu/dodavka-predmetu-publicity-projektu-op-vavpi-2013-rozvoj-prf-ju-a-rozvoj-zf-a-frov-ju
 
3.8.2011 4:08:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load