Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Doplnění informací k VŘ

Název veřejné zakázky: Zajišt.inženýr.činnosti (TDI a KBP) pro proj. "Rozvoj PřF JU" a "Rozvoj ZF a FROV JU"

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Rozvoj PřF JU, Rozvoj ZF a FROV JU
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: 0155, 0190
Oznámení za účelem: Doplnění informací k VŘ
Název zakázky: Zajišt.inženýr.činnosti (TDI a KBP) pro proj. "Rozvoj PřF JU" a "Rozvoj ZF a FROV JU"
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zadavatel (zkrácený název): JU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: Nadlimitní
Předmět zakázky: Služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 250 000,- CZK
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 30.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 19.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 50
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3. Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

www.gordion.cz

https://vz.jcu.cz/aktualni-verejne-zakazky/otevrene-rizeni-v-deleni-nadlimitni-a-podlimitni/nadlimitni-zakazky

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

29.4.2011 2:04:17 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load