Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1186

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Multifunkční automatický destičkový analyzátor

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UP - 0058 VaVPi - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - zahájení - malého rozsahu - Multifunkční automatický destičkový analyzátor


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVPi - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0058
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Multifunkční automatický destičkový analyzátor
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 19.1.2011
Termín pro předkládání nabídek: 9.2.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.4.24 - Multifunkční automatický destičkový analyzátor
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/verejne-zakazky/
20.1.2011 3:01:35 | přečteno 787x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load