Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Výkon činnosti TDI II

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: JMK - 0163 Moravian Science Centre Brno - zahájení - malého rozsahu - Výkon činnosti TDI II


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Moravian Science Centre Brno
Prioritní osa: PO3
Číslo projektu: 0163
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Výkon činnosti TDI II
Zadavatel: Jihomoravský kraj
Zadavatel (zkrácený název): JMK
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 7.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 17


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.2.2.
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1188&TypeID=1.
22.2.2011 10:02:14 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load