Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby "Regionální VaV centum FAST - AdMaS

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.100/03.0097
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby "Regionální VaV centum FAST - AdMaS
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 220 000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Výzva 5 zájemcům
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 2.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vyzva-k-podani-nabidky-zpracovani-projektove-dokumentace-k-zadosti-o-vydani-uzemniho-rozhodnuti-stavby-d54449
22.7.2011 9:07:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load