Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Dodávka experimentálních nádrží pro projekt CENAKVA

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CENAKVA PO2
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0024
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka experimentálních nádrží pro projekt CENAKVA
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Zadavatel (zkrácený název): JCU, FROV
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000,-
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 28.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 22.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 3. Materiál (spotřební a provozní): 3.1 Drobný dlouhodobý majetek
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: www.cenakva.cz, http://vz.jcu.cz, https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam
28.7.2011 2:07:37 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load