Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Pec KS800/37 - rekonstrukce

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: NETME Centre (Nové technologie ve strojírenství)
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu:  CZ.1.05/2.1.00/01.0002
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Pec KS800/37 - rekonstrukce
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně, FSI
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 252 102,- Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 26.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 16.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: Pec KS800/37 - rekonstrukce
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vyzva-k-podani-nabidky-pec-ks800-37-rekonsrukce-d54486; http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?soubor=pdf9B9.tmp
29.7.2011 3:07:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load