Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na světelný mikroskop a mikrotvrdoměr

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Západočeské materiálově metalurgické centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0077
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Výběrové řízení na světelný mikroskop a mikrotvrdoměr
Zadavatel: COMTES FHT a.s.
Zadavatel (zkrácený název): COMTES FHT a.s.
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD) OP VaVpI
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 26.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 16.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4.11 Mikrotvrdoměr, 2.4.14 Světelný mikroskop
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Inova Pro, s.r.o. (Milena Maiznerová, 604 753 844, formální kontrola ZD a smlouvy o dílo)
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.comtesfht.cz/zmmc/vyberova-rizeni/
29.7.2011 3:07:04 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load