Pavel Plevka Petra Rajsnerová
0

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Systém pro sledování poškození korektorských vlastností vrstev

Základní informace o zakázce

Projekt:

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Prioritní osa:

PO2

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0082

Oznámení za účelem:

Informace o zveřejnění / zahájení VŘ

Název zakázky:

Systém pro sledování poškození korektorských vlastností vrstev

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TUO

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

malého rozsahu

Předmět zakázky:

dodávky

Předpokládaná hodnota zakázky:

1 900 000 Kč

Zadavatel postupuje podle:

Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

14.3.2011

Termín pro předkládání nabídek:

29.3.2011

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

15

   

Dělení zakázky

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ano

Specifikujte položku rozpočtu:

2.4 Stroje a zařízení

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Zakázka je zcela nezávislá

Specifikace související zakázky:

   

Dokumentace k veřejné zakázce

Dokumentace je zpracována:

S podporou externího dodavatele

Uveďte název externího zpracovatele:

DUCK Consulting s.r.o., Ing. Robert Kačer, zpracování zadávací dokumentace + přílohy

Přiložena kompletní dokumentace:

Ano

Přiložená dokumentace:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://info.vsb.cz/?organisationUnit=vsb&lang=cs&reportId=17884

29.3.2011 9:03:07 | přečteno 843x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load