Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Technický dozor investora na akci rekonstrukce a výstavba objektů Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: JCU, FROV - CZ.1.05/2.1.00/01.0024 CENAKVA PO2 - zahájení - malého rozsahu - Technický dozor investora na akci rekonstrukce a výstavba objektů Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CENAKVA PO2
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0024
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Technický dozor investora na akci rekonstrukce a výstavba objektů Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Zadavatel (zkrácený název): JCU, FROV
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000,-
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 8.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 25.2.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.3 Pořízení stavby: Stavební dozor
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.cenakva.cz/cs/vyberova-rizeni/aktualni-vyberova-rizeni
2.2.2011 4:02:18 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load