Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Dodávka laboratorních míchaček, forem pro přípravu testovacích tělísek z cementových past a betonů a nádrží pro uložení betonových a cementových vzorků

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0012
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka laboratorních míchaček, forem pro přípravu testovacích tělísek z cementových past a betonů a nádrží pro uložení betonových a cementových vzorků
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně -  FCH
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 CZK
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 14.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 29.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení_Nádrže pro uložení betonů, normové míchačky na beton
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion spol. s r.o. - výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam

http://www.fch.vutbr.cz/cs/fakulta/uredni-deska.html
29.3.2011 9:03:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load