Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Uzavřená autoklávová smyčka s autoklávem o objemu 2 l

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0040
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Uzavřená autoklávová smyčka s autoklávem o objemu 2 l
Zadavatel: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Zadavatel (zkrácený název): MMV
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 15.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 1.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Dobrá zakázka s. r. o. 
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.mmvyzkum.cz/Prilohy/VZ_autoklav.zip?znackaForm=6005637902001
29.3.2011 9:03:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load