Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro projekt UniCRE

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVpI - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0071
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Výpočetní technika pro projekt UniCRE
Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Zadavatel (zkrácený název): VÚAnCh
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 680.000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 7.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 29.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 21
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení a 1.1 software
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: www.vuanch.cz/cs/o-nas/vyberova-rizeni-unicre
14.4.2011 4:04:52 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load