Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Dodávka solárního simulátoru pro laboratoře projektu CENTEM 5

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM)
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.0.5/2.1.00/03.0088
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka solárního simulátoru pro laboratoře projektu CENTEM 5
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel (zkrácený název): ZČU v Plzni
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.500.000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 14.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 2.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 17
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení, položka C5-02
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.zcu.cz/pracoviste/osra/verejne_zakazky.html
19.4.2011 9:04:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load