Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Vybudování veřejného vodovodu – část pod areálem Brejla - objekt SO 200.2 , v rámci projektu stavby Biotechnologického a biomedicínského centra akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Vybudování veřejného vodovodu – část pod areálem Brejla - objekt SO 200.2 , v rámci projektu stavby Biotechnologického a biomedicínského centra akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze 
Zadavatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - útvar BIOCEV
Zadavatel (zkrácený název): BIOCEV
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 300 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 27.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 17.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15 dní
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: JUDr. Jan Olejníček, advokát - ČAK 10558, Helenská 1799/4, 120 00 Praha
Přiložena kompletní dokumentace: ANO
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.img.cas.cz/public/vyberovarizeni.php
4.5.2011 4:05:26 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load