Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky:Dodávka  výpočetního serveru(storage) a výkonného serveru s přísl.

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: NTIS - Nové technologie pro informační společnost
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0090
Oznámení za účelem: informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka  výpočetního serveru(storage) a výkonného serveru s přísl.
Zadavatel: Výzkumný  ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): VÚGTK, v.v.i.
Zapojení zadavatele do projektu: partner
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 440.000,-Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 17.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 18
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: P5-06 Dva super výkonné servery pro výpočty
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vugtk.cz/NTIS/vyhlaseni-vz2011
6.5.2011 4:05:39 - aktualizováno 11.5.2011 4:05:37 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load