Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: „CEBIA-Tech – Laboratoř techniky prostředí - vypracování úvodní studie a zadávací dokumentace“

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0089
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: „CEBIA-Tech – Laboratoř techniky prostředí - vypracování úvodní studie a zadávací dokumentace“
Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zadavatel (zkrácený název): UTB ve Zlíně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 400.000 Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 14.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 29.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://web.utb.cz/?id=0_0_12_12&iid=0&lang=cs&type=0
6.5.2011 4:05:15 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load