Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Administrátor veřejných zakázek 2 pro projekt UniCre

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVpI - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0071
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Administrátor veřejných zakázek 2 pro projekt UniCre
Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Zadavatel (zkrácený název): VÚAnCh
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.100.000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 11.5.2011
Termín pro předkládání nabídek: 6.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 21
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 4.2 Výběrová řízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: právní odbor mateřské společnosti Unipetrol, a.s.
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: přímo 14 uchazečů a dále http://www.vuanch.cz/cs/o-nas/vyberova-rizeni-unicre/index.html
18.5.2011 4:05:16 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load