Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Výběr mandatáře pro organizaci veřejných zakázek pro projekt: „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“

Základní informace o zakázce

Projekt:

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Prioritní osa:

PO2

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0082

Oznámení za účelem:

Informace o zveřejnění / zahájení VŘ

Název zakázky:

Výběr mandatáře pro organizaci veřejných zakázek pro projekt: „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TUO

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

malého rozsahu

Předmět zakázky:

služby

Předpokládaná hodnota zakázky:

700 000,- Kč

Zadavatel postupuje podle:

výjimky ze ZVZ akceptované PVD (tj. dle vlastního uvážení)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

11.2.2011

Termín pro předkládání nabídek:

26.2.2011

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

15

Dělení zakázky

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ne

Specifikujte položku rozpočtu:

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Zakázka je zcela nezávislá

Specifikace související zakázky:

Dokumentace k veřejné zakázce

Dokumentace je zpracována:

Interně zadavatelem

Uveďte název externího zpracovatele:

Přiložena kompletní dokumentace:

Ano

Přiložená dokumentace:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://info.vsb.cz/?organisationUnit=vsb&reportId=17706

21.2.2011 2:02:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load