Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1525

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Projekt na laboratorní trať pro simulaci intenzivního válcování

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: RMTVC
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0040
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Projekt na laboratorní trať pro simulaci intenzivního válcování
Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): VŠB-TUO
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 1.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 21.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4.1.01 Laboratorní trať pro simulaci intenzivního válcování
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: GORDION, s.r.o. - výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam
9.6.2011 4:06:09 | přečteno 853x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load