Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: OP VaVpI VFU - VÝBĚR AGENTURY

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0156
Projekt: Rozvoj DSP Farmacie
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0197
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: OP VaVpI VFU - VÝBĚR AGENTURY
Zadavatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Zadavatel (zkrácený název): VFU Brno
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 408 333 CZK bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 10.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 27.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 17
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: projekt č.CZ.1.05/4.1.00/04.0156: položka 5.1.1 Služby: Výběrová řízení projekt č.CZ.1.05/4.1.00/04.0197: položka 2.3.24 Výběr zhotovitele
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vfu.cz/verejne-zakazky/zakazky-maleho-rozsahu/
14.6.2011 10:06:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load