Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: ALISI-VZ-15: Vybavení pracoviště pro stavbu vakuových aparatur

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0017
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: ALISI-VZ-15: Vybavení pracoviště pro stavbu vakuových aparatur
Zadavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): ÚPT AV ČR
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 17.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 4.7.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.IV
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isibrno.cz/docs/admin/novinky/vyber_rizeni/alisi-vz-15-vyzva.pdf
19.7.2011 4:07:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load