Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Propagační materiály

Základní informace o zakázce

Projekt:

RMTVC

Prioritní osa:

PO2

Číslo projektu:

0040

Oznámení za účelem:

Informace o zveřejnění / zahájení VŘ

Název zakázky:

Propagační materiály

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TUO

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

malého rozsahu

Předmět zakázky:

dodávky

Předpokládaná hodnota zakázky:

600 000 Kč

Zadavatel postupuje podle:

Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

16.2.2011

Termín pro předkládání nabídek:

7.3.2011

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

15

Dělení zakázky

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ano

Specifikujte položku rozpočtu:

5.3 Propagace

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát

Specifikace související zakázky:

Partner projektu bude pravděpodobně také soutěžit obdobné dodávky.

Dokumentace k veřejné zakázce

Dokumentace je zpracována:

Interně zadavatelem

Uveďte název externího zpracovatele:

Přiložena kompletní dokumentace:

Ano

Přiložená dokumentace:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.fmmi.vsb.cz/rmtvc/cs/okruhy/verejne-zakazky/

21.2.2011 2:02:23 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load