Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby a zpracování tendrové dokumentace pro zadání stavby "Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně "Purkyňova 118"

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně "Purkyňova 118"
Prioritní osa:  
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby a zpracování tendrové dokumentace pro zadání stavby "Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně "Purkyňova 118"
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1250000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Výzva 5 zájemcům + zveřejnění na webových stránkách zadavatele
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 1.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 18.7.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vyzva-k-podani-nabidky-zpracovani-dokumentace-pro-stavebni-povoleni-stavby-a-zpracovani-tendrove-dokumentace-pro-zadani-stavby-rekonstrukce-a-dostavba-arealu-vut-v-brne-purkynova-118-d54266
20.7.2011 9:07:35 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load