Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: "IET _ Zařízení na přípravu plynných směsí"

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Institut environmentálních technologií
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0100
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: "IET _ Zařízení na přípravu plynných směsí"
Zadavatel: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): VŠB - TUO
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 505 000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 12.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 29.7.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 02.04. Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Star, a.s., ing. Jiří Pokorný
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/verejne-zakazky
21.7.2011 3:07:23 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load