Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka malého rozsahu a její doplnění

Název veřejné zakázky: Nákup serverů pro projekty OP VK a OP VaVpI

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: VUT v Brně - 0014 CVVOZE - změna - malého rozsahu - Nákup serverů pro projekty OP VK a OP VaVpI 


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CVVOZE
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0014
Oznámení za účelem: Změna probíhajícího VŘ
Název zakázky: Nákup serverů pro projekty OP VK a OP VaVpI 
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 701 666,- Kč bez DPH 
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Oslovení 5 zájemců
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 3.1.2011
Termín pro předkládání nabídek: 1.2.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vyzva-k-podani-nabidky-nakup-serveru-pro-projekty-op-vk-a-op-vavpi-d48267

21.1.2011 10:01:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load