Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Přístrojové vybavení I. pro projekt Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0086 – část 1 – Zařízení pro rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii XPS, Část 2 - Systém pro magnetronové naprašování
Část 3 - Hmotnostní spektrometr MSn s TOF detekcí

Projekt: Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy 
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0086
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Přístrojové vybavení I. pro projekt Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0086 – část 1 – Zařízení pro rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii XPS, Část 2 - Systém pro magnetronové naprašování
Část 3 - Hmotnostní spektrometr MSn s TOF detekcí
Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617, 60177 Brno
Zadavatel (zkrácený název): MU v Brně - přírodovědecká fakulta
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 29 962 000 CZK
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 12.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 2.9.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4. Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion spol. s r.o. - výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam
21.7.2011 3:07:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load