Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Zařízení na pozorování živých buněk a analýzu dat

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CEITEC – středoevropský technologický institut
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Zařízení na pozorování živých buněk a analýzu dat
Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): VUVL
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 895 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 8.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 31.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 54
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položky č. 176, 32, 218
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Tender Invest spol. s r.o.
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vri.cz/cz/vyberova_rizeni/verejne_zakazky
21.7.2011 4:07:48 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load