Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: VUT V Brně - Výzkumné centrum informačních technologií

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum excelence IT4Innovations
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0070
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: VUT V Brně - Výzkumné centrum informačních technologií
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 155 070 000 Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: otevřené řízení
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 22.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 21.9.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 60
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3. Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00  Brno - zastoupení zadavatele v řízení
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/oznameni-o-zakazce-vut-v-brne-vyzkumne-centrum-informacnich-technologii-d54492
25.7.2011 2:07:34 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load