Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na univerzální elektromechanický zkušební stroj a tribometr "pin on disc"

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Západočeské materiálově metalurgické centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0077
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Výběrové řízení na univerzální elektromechanický zkušební stroj a tribometr "pin on disc"
Zadavatel: COMTES FHT a.s.
Zadavatel (zkrácený název): COMTES FHT a.s.
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 5,3 mil Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 22.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4.5 Tribometr pin on disc, 2.4.7 univerzální elektromechanický zkušební stroj
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Advokátní kancelář David Navrátil (Jana Růžičková, tel: 377 221 593) 
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.comtesfht.cz/zmmc/vyberova-rizeni/
27.7.2011 3:07:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load