Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Propagační předměty pro MU" v rámci DNS

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: MU - CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC - Středoevropský technologický institut - zahájení - nadlimitní - "Propagační předměty pro MU" v rámci DNS


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CEITEC - Středoevropský technologický institut
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: "Propagační předměty pro MU" v rámci DNS
Zadavatel: Masarykova univerzita
Zadavatel (zkrácený název): MU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 90 000Kč (z toho pro CEITEC 75 000Kč)
Zadavatel postupuje podle:  
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ:  
Termín pro předkládání nabídek: 25.1.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele: nerelevantní
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.muni.cz/vz00000166
24.1.2011 11:01:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load