Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávka hierarchického datového úložiště - Plzeň (Projekt eIGeR)

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: CESNET - 0142 Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech - zahájení - nadlimitní - Dodávka hierarchického datového úložiště - Plzeň (Projekt eIGeR)


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech
Prioritní osa: PO3
Číslo projektu: 0142
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka hierarchického datového úložiště - Plzeň (Projekt eIGeR)
Zadavatel: CESNET, z.s.p.o., Zikova 4, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172
Zadavatel (zkrácený název): CESNET
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 mil. Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 25.1.2011
Termín pro předkládání nabídek: 30.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: kapitola 6 projektové žádosti Benefit 7, položka 03.02.17
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005552502001
28.1.2011 3:01:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load