Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: FT-IR spektrometr pro blízkou, střední a vzdálenou infračervenou oblast spojený s FT-Ramanovým modulem a vedlejším vzorkovým prostorem a samostatně pracující FT-IR mikroskop.

Odkaz na webové stránky, kde je veřejná zakázka zveřejněna:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57526-2011:TEXT:CS:HTML&src=0

www.ugn.cas.cz

25.2.2011 12:02:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load